Galéria

Panorama Webcam

Panorama Webcam

 

The Berghaus Hochschneeberg

Hotel postavili v roku 1898 rakúske štátne železnice podľa plánov divadelných architektov Helmer & Fellner. V tom čase už mal telefónne spojenie a poštu, ktorá niesla pečiatku „Hochschneeberg“.
Hotel a kostol Elisabethkirche navštívil 18. júna 1902 cisár František Jozef. Horský dom bol po druhej svetovej vojne zmodernizovaný, do roku 1997 bol vo vlastníctve ÖBB a potom bol predaný súkromnej osobe. Pozemky v jeho okolí patria (podobne ako Schneeberg vo všeobecnosti, pretože patrí do povodia 1. viedenského vysokohorského vodovodu) mestu Viedeň alebo, pokiaľ sa využívajú na prevádzku železnice, spoločnosti Schneebergbahn.

Potraviny a iné potreby Berghausu sa dodávajú ozubnicovou železnicou. Od inštalácie vodovodného potrubia na Schneebergu v rokoch 2005/2006 je v Berghause Hochschneeberg po celý čas čerstvá voda.